O'zb  
 

Roziyev Alisher Jorayevich

bolim mudiri